Stanovy ze dne 28. 5. 2012

Stanovy rugby league Lokomotiva Beroun:

 

1.) Z klubové schůze se určí členové klubu, kteří budou vykonávat funkci trenérů, členů výboru a hráči.
Na schůzi konané 28. 5. 2012 byla zvolena dvojice trenérů: Petr Dobřemysl a Jiří Suchopár.
Dále výbor klubu: Josef Piskáček-předseda rugby league Beroun, Vítězslav Dražka-organizátor a propagátor rugby league Beroun, Milan Mrtýnek-osobní poradce celého týmu a zprostředkovatel akcí, Petr Dobřemysl-pokladník klubu.

2.) Povinnosti vyplívající z funkcí přidělených na členských schůzích:
a)povinnosti a pravomoci trenérů:
Petr Dobřemysl je pověřen tréninkovými metodami, herní strategií, trénovaní akcí spojených s útočnou hrou mužstva.
Jiří Suchopár je pověřený tyto metody uskutečňovat a aplikovat na mužstvo a celkově se starat o výkony a tréninkové dávky celého mužstva společně za asistence Petra Dobřemysla.

b) Pravomoci a povinnosti této dvojice:
splnění tréninkových dávek
během tréninku a sestavení mužstva na zápas, určení základní sestavy podle výkonnosti hráčů a účastech na tréninkách.

Hráči, kteří budou splňovat alespoň jeden tréninkový cyklus týdně budou upřednostňováni před hráči, kteří se tréninků nebudou pravidelně účastnit s výjimkou dojíždějící hráčů z Prahy a těch, kteří mají hodně složité dostavení na trénink ať kvůli pracovním povinnostem tak s dopravou na tréninky.

Tréninky jsou nastaveny na 3 dny v týdnu a to úterý, čtvrtek, pátek na stadionu lokomotivy Beroun a jednou týdně místo pátečního tréninku bude fyzická příprava  v posilovně. Docházku na tréninky povede Vítězslav Dražka, člen výboru Rugby league Beroun, do které bude moci nahlédnout každý z členů klubu.

3.) Povinnosti členů výboru rugby league Beroun:
 a)Josef Piskáčekjako předseda rugby klubu má zodpovědnost a celkové dění v oddíle, domlouvání termínů zápasů, zamlouvání hřiště, svolávání členský schůzí a valné hromady klubu.

 b)Vítězslav Dražka - organizace sponzorských darů, propagace rugby klubu, příjem kontaktů na nové hráče a komunikaci s jak stálými tak s potencionálními sponzory.

c)Milan Mrtýnek - podpora rozvoje rugby league Beroun, možnost zasahovat do celkového dění v rugby league Beroun, vyjednávání nových kontraktů a reprezentace rugby klubu.

d)Petr Dobřemysl - výběr členských příspěvků ohlášených na valné hromadě RLB, registrace nových hráčů a odevzdávání členských příspěvků a sponzorských darů do pokladny RLB, zároveň provádění veškerých finančních operací RLB, zajišťování prostředků na výjezdy a nákup herního materiálu.

Stanovy a povinnosti rugby league Beroun jsou povinni členové klubu dodržovat a doplňovat po konzultaci s výborem klubu.

V Berouně 28. 5. 2012                                                                                                               Josef Piskáček – Předseda RLB


Komentáře nejsou povoleny.