Rozdíl mezi Rugby League a Rugby Union

Rozdíl mezi Rugby League a Rugby Union

Rugby Union – 15 hráčů

RU 15 hráčů nastupuje 7 hráčů je připraveno na lavičce k taktickému střídání tak jako u kopané pouze jednou za utkání s výjimkou střídání zranění

Rugby League – 13 hráčů

RL 13 hráčů nastupuje 4 hráči jsou na střídačce tito 4 hráči mohou být 12 x libovolně i několikrát prostřídáni(jako v ledním hokeji)jedno střídání se nazývá interchange

Bodování

Rugby Union

RU 5 bodů položení, 2 body následné prokopnutí, 3 body penalta/trestný kop a 3 body drop goal ze hry.

Rugby League

RL 4 body za položení, 2 body za následné prokopnutí, 2 body za penaltu/trestný kop a pouze jeden bod za drop goal ze hry

Posty

Rojníci každého kódu mají velmi odlišné role – náplň práce, například mlynář v RU je hodnocen hlavně pro svou schopnost vhazovat do outového seřazení a pro schopnost vymlít míč pro svůj tým při svém vhazování do mlýna. V RL je mlynář prvním hráčem po opětovném rozehrání míče(play-the-ball) který zajištuje distribuci míče a tím vybírá – kontroluje směr – způsob nového útoku, jeho obranná role je taktéž velmi důležitá a to především ve středu hřiště. Mlynář v týmu RL pokryje nejvíce z celého území z celého týmu v útoku i obraně. Je velmi nepravděpodobné že RU mlynář by hrál mlynáře v RL a naopak, rozdíl v herních dovednostech je příliš veliký a náročný. Oba pilíři v RL jsou především odpovědni za posun míče a zisk území dopředu při útoku, zbylí rojníci jsou obecně univerzálnější hráči se schopností kreativně útočit, ale naopak intenzivně bránit což statisticky znamená 30 a více skládek za utkání.

Rugby Union

RU má 8 rojníků

Rugby League

RL má pouze 6 rojníků

Mlýn

Rugby Union

V RU je mlýn velmi důležitou herní situací a hraje klíčovou úlohu v boji o teritorium, každý mlýn je pro hráče velkou zátěží a výzvou k demonstraci koordinované týmové síly. Nejobtížnější pozicí je pravý pilíř, ne mnoho mužů/hráčů na té nejvyšší úrovni má schopnost a sílu k prosazení se na tomto postu. Výsledkem toho je že ti špičkoví hráči na tomto postu dosahují výrazně rozdílných příjmů srovnatelných s příjmy uznávaných pivotů/rozehrávačů. V minulosti byla většina mlýnových vhazování soubojem dvou mlynářů a jejich umění vymlít míč svůj/soupeřův, naproti tomu v dnešním moderním – vědeckém pojetí RU(profesionalizace v r 1995) se jedná spíše o kontrolování úhlu mlýnového postavení, načasování a kvalitu vhozeného míče. Je velmi těžké až téměř nemožné sebrat míč vhazující straně, výjimku mohou tvořit výkonnostně rozdílná mužstva kde je rozdíl a dominance v mlýnu evidentní.

Rugby League

Z historie RL(cca před 20 lety) byl mlýn jako v RU velmi náročným herním prvkem s přetlačováním a vymíláním míče soupeře tak jako u RU. Nicméně v dnešním moderním pojetí RL mlýn slouží pouze ke znovuzahájení hry po přestupku(předhoz/vytlačení hráče/míče do autu)v mlýnu se netlačí, nemele a vyhrává vhazující strana.

Auty

Rugby Union

Pokud dojde k odkopu do autu v RU (což je mnohem častěji používaná taktická herní varianta) hra se opět zahajuje autovým vhazováním, tato standartní situace vyžaduje postavení nejméně 2 až 7 hráčů mezi které se míč vhazuje, těsně před vhozením a během letu míče dochází ke složitým přesunům skákajících a zvedajících hráčů kteří bojují o vhozený míč. Díky této herní variantě mají týmy RU ve svých mužstvech 2/3 rojníky kteří měří téměř 2m.Bez efektivity ve vyhrávání autových vhazování a následné kontroly pozice a míče je pro mužstvo velmi těžké tvořit a kontrolovat hru.

Rugby League

Když dojde v RL během otevřené hry zpravidla během posledních 2 pokusů(5/6 skládka) o zisk území či skórování k tomu že míč místo ve hřišti skončí v autu hra se opět zahajuje mlýnem, do mlýna vhazuje bránící mužstvo a v 99% míč vyhrává k následným 6 pokusům o průnik. Pokud se hráči povede odkop z vlastní půle (40 metrové mety) na soupeřovu polovinu kde před jeho obrannou 20 metrovou metou míč dopadne na zem přeskočí 20metrovou metu a skončí v autu v obranné zóně má odkopávající/útočící mužstvo nové vhazování do mlýna a tím 6 nových/výhodných pokusů ke skórování(pravidlo se jmenuje 40/20)

Kopání

Kopání za účelem překonání obrany soupeře či z důvodu zlepšení územního postavení v RL má  v posledních letech stoupající tendenci. Stoupající statistiky položených čtyřek po útočných kopech často prováděných jinými hráči než specialisty mluví za vše. Variace útočných kopů zahrnující pokopy, překůpky, vysoké svíce či křížené kopy k rohovému praporku, pokud tyto pokusy nejsou proměněny v položení, následují buď výkop z brankové čáry nebo v lepším případě po složení bránícího hráče který chytil míč ve vlastním čtyřkovišti nových 6 pokusů ke skórování. Delší kopy do volného prostoru během otevřené hry v poli přicházejí napořád v posledních dvou pokusech, jejich účelem je vylepšit územní postavení a umožnit spoluhráčům následné sledování míče k vytvoření co největšího tlaku na chytajícího hráče. Výše zmiňované pravidlo 40/20 je novým velmi obtížným manévrem, jeho načasování a provedení je komplikované, kopající strana je odměněna vhazováním do mlýna na místě překročení autové čáry a 6 novými pokusy, to vše za předpokladu že kopající stojí ve 40m zóně na své půli a míč doletí do 20m zóny soupeře..

Také v RU jsou útočné kopy součásti taktiky v porovnání s RL nejsou tak často používány, častějším herním prvkem k přerušení tlaku soupeře jsou osvobozující odkopy z vlastního obranného území(22m)Některá mužstva preferují odkopy do autu a některá naopak do otevřeného prostoru k následnému sledování a pokusu o vynucení chyby. V RU pokud kopající hráč stojí mimo své obranné území(22m) míč po odkopu musí alespoň jednou skočit do hřiště než při pokusu o zisk území nalezne své místo v autu.

V RL mimo trestných kopů zahraných do autu musí míč vždy dopadnout do hřiště než překročí autovou čáru, je-li tomu naopak a míč jde přímo do autu vrací se hra na místo odkopu a do mlýna vhazuje bránící mužstvo které má 6 nových pokusů ke skórování.

TK – penalty a jejich rozehrávání mají několik zásadních odlišností, nejprve délku odkopu na kterou se v RL neklade takový důraz jako v RU, kde se specialisté často pokoušejí o 50/60m zisku. V RL po odkopu do autu rozehrává útočící strana z místa přeletu autové čáry nový míč tak že kop následující/kontrolující útočník přihrává míč mlynářovi na 10m čáru, ten ho pokopem uvede do hry a rozehraje k první fázi na častěji nabíhající pilíře, méně často druhému pivotovi k 6ti novým pokusům(nejedná se tedy o autové vhazování útočící strany tak jako u RU, v RL autové vhazování do uličky neexistuje. Jelikož úspěšné prokopnutí TK v RL znamená pouze 2 body o proti 3 v RU, je tato varianta méně používána a preferuje se hra s míčem v ruce. Proměňování TK na bránu v RU je stále dost používanou taktickou variantou, při průměrné úspěšnosti kopáčů – specialistů 75/80% může skóre za určitých okolností rychleji narůstat, nicméně špičková mužstva s moderním pojetím hry stále více používají zisk území odkopem do autu, nebo pokus o rychlý protiútok či vynucení další chyby obrany po rychlém rozehrání.

Rucky a Mauly

Raky a mauly jsou v RU obdobou herní situace která se nazývá play-the-ball (rozehraj míč) jenž podobně jako u patnáctek zajišťuje postupný útok (recyklování míče&postavení). Zásadní rozdíl mezi ruckem a play-the-bal je ten že na počátku raku v RU složený hráč nesoucí míč jej po pádu na zem musí co nejrychleji uvolnit k opětovnému rozehrání. V případě herní situace maul (tzn. útočník s míčem je přibržděn obráncem(ci), ale zůstává stát na nohou a kontroluje pohyb v kolizi – nabízí míč podporujícím spoluhráčům, kteří se jej snaží roztlačit – rozpohybovat dopředu a z této situace znovu zaútočit či bodovat.

6 složení

V RL má mužstvo 6 útočných pokusů (skládek)které mu umožní zisk území, posun míče dopředu nebo skórování. Většina mužstev se bude snažit o dokončení 6ti pokusů bez toho aby přišla o výhodné postavení či novou útočnou pozici. Cílem 6ti pokusů je buď skórovat nebo se posunout co nejvíce dopředu tzn. že každý tým má snahu zabránit ztrátě míče při 6tém pokusu (turnover). Pokud je zřejmé že během 6tého pokusu nelze skórovat dochází po oznámení 5té skládky rozhodčím nejčastěji ke dvěma následujícím herním variantám(řešením).

a)k kopu do volného prostoru a jeho následování

b)ke krátkému pokopu(někdy i svíci k rohovému praporku pro nabíhající křídlo) do brankového území bránícího mužstva a k následnému pokusu o vynucení chyby nebo složení obránce(v jeho brankovém území)po čemž následuje takzvaný goal line drop out, tedy výkop z brankové čáry a po úspěšném chycení míče dochází k následným 6ti útočným pokusům.

Základní rozdíl mezi RL/RU je ten že útočící tým RU může postupovat dopředu tak dlouho jak jenom si přeje nebo je schopný, proto můžeme někdy v RU vidět dlouhé herní pasáže 15/20 raků/maulů jednoho týmu což je fyzicky i technicky velmi náročné a pokud se nejedná o taktiku často to znamená že je velmi obtížné prolomit dobře organizovanou a disciplinovanou obranu soupeře.

Play the ball – rozehrání míče

V RL pokud dojde k dokončení složení(složení – hráč držící a kontrolující míč je jednoznačně zastaven ve stoje, na zemi ležící – složený hráč se dotkne míčem čí předloktím země, nebo je při obraném zákroku 2/3 hráčů přetočen na lopatky)útočník znovu rozehrává položením míče na zem mezi nohy a jeho pootočením chodidlem dozadu svému spoluhráči(nejčastěji mlynáři č.9, nebo mlýnové spojce č.7)Pouze 2 skládající obránci mají umožněno setrvat v místě – zóně skládky a nového rozehrání, tak aby ihned po pootočení míče mohli bránit – skládat útočícího mlynáře, nebo vytvářet první vlnu potřebného presingu na útočnou řadu soupeře, zbylých 11 bránících hráčů se co nejrychleji musí zpět přesunout do obraného postavení na pomyslnou čáru 10m ke znovuvytvoření obrané formace(10+1 – stažený zadák)Rychle rozehraný play-the-ball je základní dovedností, v případě že je složení dokončeno(rozhodčí hlásí tackle completed&počet složení)skládající musí uvolnit skládaného hráče a umožnit mu nový play-the-ball. Prevence při novém rozehrání play-the-ball(tedy nepenalizované, dovolené zpomalení rozehrávky)je taky velmi ceněnou herní vlastností, která dá vaší obraně příležitost k 10m přesunu zpět a novému zformování obrany. V RU není pravidlo – situace totožná s  play-the-ball, nicméně praktikování moderního pojetí formou mini rucků (přecházení – čištění v 1/2 hráčích) má určité podobnosti, samozřejmě pokud nepočítáme povolené první rychlé rozehrání TK.

Off side – Postavení mimo hru

Postavení mimo hru může mít několik forem – druhů , oba dva kódy(RU/RL)mají pomyslnou ofsajdovou čáru během svých specifických herních situací(aut-mlýn-ruck-maul-play-the-ball)tato čára musí být respektována všemi ostatními hráči mimo hráče zapojené do kontaktu v zóně skládky – kolize. Podobně u obou kódů další postavení mimo hru je předčasné vyběhnutí, postavení útočícího hráče před kopajícím, oba dva kódy mají ofsajdová pravidla zajišťující prevenci v nejvíce citlivých zónách a herních situacích, jako jsou složení, ruck, maul, autové vhazování, následování kopů atd,  obecně však ve smyslu podpory útočného pojetí, rychlého uvolnění(recyklování) míče a fair play.

Komentáře nejsou povoleny.