RL – Jak hrát

Rugby League – XIII háčů, jak hrát RL – stručný úvod do pravidel RL

RL se hraje bez rváčků, autové vhazování do uličky neexistuje, po překročení autové čáry se míč vhazuje do mlýna.V mlýnu je podle pravidel povoleno tlačit, ale toto pravidlo se nevyužívá a v mlýnu se netlačí, téměř vždy vyhrává vhazující strana a veškeré vzrušení a dynamická fyzická konfrontace se odehrávají aktivně ve více otevřeném prostoru po přihrávce v kontaktu 1/1 ale často )(2/1,3/1)míněno 2 až tři skládající obránci zastavují jednoho útočícího hráčeKaždá strana má vždy 6 pokusů k překonání obrany, kdy u posledního musí skórovat, míč odkopnout do pole nebo o něj automaticky přijde.

Zahájení hry

Vítěz losu má možnost výběru strany hřiště na které začíná bránit a po příjmu výkopu útočit.Tým který los prohrál vykopává ze středu poloviny hřiště.Míč musí uletět nejméně 10m a musí se dotknout(poskočit)hřiště na soupeřově polovině, jestli že se tak nestane vykopávající tým je penalizován.Stejně tak tým který obdrží body vykopává z poloviny hřiště obdobným způsobem ke znovuzahájení hry..

Starting the Game

The team that wins the coin toss has the choice of which end of the pitch to defend. The losers then ‘kick-off’ from the half-way line. The ball must travel at least 10 metres and bounce in the field of play. If it doesn’t do this the team kicking off will be penalised. Also when a team concedes a score it has to restart with same type of kick from the half-way line.

––––––––––

Znovurozehrání míče

Po každém složení – zastavení hráče který nese míč musí všichni kromě dvou nejblíže postavených obránců(skládajících) ustoupit 10m zpět od místa kde se bude hrát nový míč, pomyslná hranice 10m je hlášena čárovým rozhodčím.(jinými slovy obrana, mimo 2 hráčů se vždy rychle musí přesunout na úroveň pomezního sudího)Obraná lajna může vybíhat dopředu v momentu kdy se míč položí na zem a je chodidlem přetočen směrem dozadu(play the ball)Jestli že obrana vyběhne dříve nebo se nevrátí na úroveň sudího je tým penalizován.

Play-the-Ball

Every time a player is tackled, all defenders, apart from a maximum of two markers, have to retreat 10 metres from the play-the-ball area. This will be marked by the referee (in other words the defending side retire back to the referee). The defending side may advance when the ball is rolled back by the foot. If they move forward early, or don’t retire far enough back, it’s a penalty.

––––––––––-

6 složení

Složení je ukončeno – tím hra přerušena v momentě kdy se paže která svírá míč nebo míč samotný dotknou země za předpokladu že útočník je ve fyzickém kontaktu s obáncem, po šestém složení musí být míč předán bránícímu mužstvu.

Six Tackles

A tackle is completed when the ball or the ball-carrying arm of the player has touched the ground and a tackler is touching him. After six tackles the ball must be handed over

––––––––––

Postavení mimo hru

Hráč který stojí v momentě kopu před kopajícím je v postavení mimo hru a nemůže hrát, do hry je znovu uveden když chytající uběhne 10m s míčem nebo míč nezpracuje a také až je předběhnut kopajícím.

Offside

If a player is in front of a teammate who kicks the ball forward, he is offside. He’s back onside if the receiver who gets the ball runs 10 metres, or fumbles the ball, or the kicker overtakes him.

–––––––––-

Nedovolená hra – Faul

Vysoká skládka nad ramena není povolena – penalizace – kop na bránu, kop do autu a následných 6 nových skládek v případě výběru jenom dalších 6 složení bez kopu.Kradení míče je povoleno pouze v kontaktu 1/1, blokování kontakt hráčů bez míče nejsou povoleny a jsou penalizovány.

Foul Play

High tackles (contact above the shoulders) are not allowed, and incur a penalty (a kick for goal, a kick to touch followed by a fresh ‘set of six’ tackles, or – if the team wishes – just a ‘set of six’ tackles). Stealing the ball from a player when there is more than one player involved in the tackle, or impeding a man when he hasn’t got the ball is also illegal.

–––––––––––

Pravidlo 40/20

Jestli že hráč stojící ne více než 40m od své brankové čáry kopne míč do otevřeného hracího prostoru tak že se míč odrazí/poskočí do nebo v soupeřově obranné 20m zóně(22m RU)a poté skončí v autu, jeho tým má vhození do mlýna a následnou možnost útočné pozice s dalšímy 6 pokusy složení.

40/20 Rule

If a player standing no more than 40 metres away from his own try line manages to a kick a ball in general play which bounces in the field of play then goes into touch inside his opponents’ 20-metre area, his side gets the head and feed at the scrum, almost certainly giving them possession again and six more tackles in an attacking position.

––––––––––-

Bodování/Scoring

Položení /Try- 4 body

Následný kop po položení/Conversion – 2 body

Trestný kop/Penalty – 2 body

Drop/Drop goal – 1 bod

Komentáře nejsou povoleny.